Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 31 Αυγούστου, θα πρέπει άμεσα να κάνουν είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/ και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους