Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 27/9/2021, για τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 31 Ιουλίου 2021