Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/10/2021, για τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 31 Αυγούστου 2021