Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/10/2021, για τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ που υλοποίησαν πρακτική άσκηση το διάστημα από 17/5/2021 έως 16/7/2021