Τμημα Ιστοριας και Εθνολογιας (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024 (Β΄ κύκλος)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Ιστορίας και Εθνολογίας (Β΄ κύκλος) που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο...

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων εξόδου εκ των φοιτητών/ριών ΤΙΕ α΄ κύκλου (13/05/2024 έως 14/06/2024).

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του α΄ κύκλου (13/05/2024 έως 14/06/2024) που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Τετάρτη 19/06/2024 κάνοντας είσοδο στο:...

Εγκριτική Απόφαση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. για την περίοδο 01/07/2024-31/07/2024 αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Για να προβάλετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.  Για να προβάλετε χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Π.Σ. Εργάνη πατήστε...

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών εισόδου του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του α΄ κύκλου (13/05/2024 έως 14/06/2024) που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Παρασκευή 17/05/2024 κάνοντας είσοδο στο...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 2 Απριλίου 2004 στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 18/03/ έως 22/03/2023 , όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 11η έκτακτη ΓΣ,...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.» και κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα στις 14 Μαρτίου 2024 η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται  από 18/03 έως 22/03/2024 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραμματείας...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524, του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας.

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 40 θέσεις (συνολικά και για τις δύο περιόδους) πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων: 1. Ιστορίας και Εθνολογίας β΄ κύκλου (1/7/23-31/7/23) 2. Ελληνικής Φιλολογίας γ΄ κύκλου (1/7/23-31/7/23) και 3. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης α΄ κύκλου (15/6/23-14/8/23), θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 13/10/2023 στον τραπεζικό...

Απογραφικά εξόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 2) Ελληνικής Φιλολογίας 3) Ιστορίας και Εθνολογίας 4) Πολιτικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν στις 31/07/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως το...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Ιστορίας και Εθνολογίας α΄ κύκλος 2) Ελληνικής Φιλολογίας α΄ κύκλος 3) Κοινωνικής Εργασίας και 4) Κοινωνικής Πολιτικής θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/7/2023 στον τραπεζικό τους...