Τμημα Ιστοριας και Εθνολογιας (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 για την περίοδο 1/7/2022 έως 31/7/2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣΛήψη

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 ακ. έτος 2021-2022

Ανακοίνωση-έναρξης-υποβολής-αιτήσεων-για-την-Πρακτική-Άσκηση-TIEΛήψη