Τμημα Κοινωνικης Πολιτικης (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αποδέσμευση πληρωμών Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για το χρονικό διάστημα 01.03.2024_30.04.2024

Οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ που υλοποίησαν την πρακτική τους κατά το χρονικό διάστημα 01.03.2024-30.04.2024, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 27/7/2024 στον τραπεζικό τους...

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων εξόδου

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (01/03/2024 έως 30/04/2024), που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Κυριακή 05/05/2024 κάνοντας είσοδο στο: https://praktiki.rescom.duth.gr/...

Ενεργοποίηση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου

Οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (1/3/2024 έως 30/4/2024), που εκπονούν πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως αύριο Παρασκευή 8/03/2024 κάνοντας είσοδο στο: https://praktiki.rescom.duth.gr/ Υπενθυμίζουμε ότι...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ

Σήμερα Πέμπτη, 21/12/2023, στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 7/12/2023 έως 13/12/2023, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ....

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Φοιτητών/τριών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δ.Π.Θ.

Καταρτίστηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 07/12/2023 έως 13/12/2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Τµήµατος secr@sp.duth.gr Για να δείτε...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΔημοκρίτειουΠανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξηςυποβολής των αιτήσεων για 25 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος2023-2024.Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έναν κύκλο κατάτην χρονική περίοδο 1/3/2024 έως 30/4/2024 σε...

Ενημερωτική Συνάντηση για την διαδικασία υλοποίησης πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2023-2024

Συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη διαδικασία αιτήσεων εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2023-2024 στην αίθουσα Β ΠΡΟΚΑΤ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ την Τρίτη...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην μη Κερδοσκοπική εταιρία “ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ”

Η μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ" ανακοινώνει την δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης -στο πλαίσιο των κοινωφελών προγραμμάτων της- φοιτητών/τριών των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η έδρα του...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Ιστορίας και Εθνολογίας α΄ κύκλος 2) Ελληνικής Φιλολογίας α΄ κύκλος 3) Κοινωνικής Εργασίας και 4) Κοινωνικής Πολιτικής θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/7/2023 στον τραπεζικό τους...

Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες Τμημάτων: 1) Κοινωνικής Εργασίας 2) Κοινωνικής Πολιτικής 3) Ιστορίας & Εθνολογίας και 4) Ελληνικής Φιλολογίας που ολοκλήρωσαν 31/5/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι τη Δευτέρα...