17/11/2023

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 26 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι περίοδοι εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζονται σε δυο κύκλους,

Α: 01.02.2024 έως 01.04.2024 και

Β:01.07.2024 έως 31.08.2024 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: https://praktiki.rescom.duth.gr/

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20.11.2023 έως 30.11.2023 και ώρα 23:59.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.