17/11/2023

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 100 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι περίοδοι εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ορίζονται σε πέντε κύκλους.  Α. κύκλος: 1-31/3/2024,

Β. κύκλος: 1-30/4/2024,

Γ. κύκλος: 1-30/6/2024,

Δ. κύκλος: 1-31/7/2024,

Ε. κύκλος: 1-31/8/2024

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: https://praktiki.rescom.duth.gr/

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20/11 /2023 έως 30/11/2023 και ώρα 23:59.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.