17/11/2023

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 70 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δίμηνο κύκλο κατά την χρονική περίοδο από 01-04-2024 έως 31-05-2024 σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: https://praktiki.rescom.duth.gr/

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20-11-2023 έως 30-11-2023 και ώρα 23:59.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση