19/11/2023

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΔημοκρίτειουΠανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης
υποβολής των αιτήσεων για 25 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024.
Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έναν κύκλο κατά
την χρονική περίοδο 1/3/2024 έως 30/4/2024 σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή
δημόσιου τομέα με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους
λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: 

https://praktiki.rescom.duth.gr/
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20/11/2023 έως 30/11/2023
και ώρα 23:59

Δείτε εδώ την ανακοίνωση