20/11/2023

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Eλληνικής Φιλολογίας ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 25 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δυο κύκλους κατά την χρονική περίοδο

Α: 1/3/2024 έως 31/3/2024 και Β: 1/7/2024 έως 31/7/2024 σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: https://praktiki.rescom.duth.gr/
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20.11.2023 έως 30.11.2023 και ώρα 23:59.

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση.