02/02/2024

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ για τις εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Σήμερα, 02/02/2024, στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 12/01/2024 έως 18/01/2024 , όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 24-01/02/2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό των Οριστικών Αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ6004524.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ