08/02/2024

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524, του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 40 θέσεις (συνολικά και για τις δύο περιόδους) πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 6004524, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε ΔΥΟ κύκλους κατά την χρονική περίοδο: Α κύκλος 13/05/ έως 14/06/ 2024 και Β κύκλος: 01/07 έως 31/07/ 2024 σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν (είτε στον πρώτο, είτε στον δεύτερο κύκλο) θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: https://praktiki.rescom.duth.gr/

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 01/03/2024 έως 10/03/2024 και ώρα: 23.59μμ.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ