02/04/2024

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Σήμερα 2 Απριλίου 2004 στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 18/03/ έως 22/03/2023 , όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 11η έκτακτη ΓΣ, την 1/4/2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Για να προβάλετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ: