Πρακτική Ασκηση Φοιτητών 2020 – 2η Ανακοίνωση

Ημερομηνία:

 19/03/2020

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο :

 

 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !