Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΔ

Ημερομηνία:

 24/03/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !