Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020

Ημερομηνία:

 07/05/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !