Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων

Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουν σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας οι συμβάσεις των φοιτητών και φορέων υποδοχής που έχουν υπογραφεί χειρόγραφα.

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Τελική κατάσταση δικαιούχων φοιτητών για εκτέλεση πρακτικής άσκησης 2021

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ.Π.Θ.

https://fmenr.duth.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-2021.pdf