Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Απογραφικά εισόδου

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που ξεκίνησαν σήμερα Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Κυριακή19/6/2022 κάνοντας είσοδο στο:https://praktiki.rescom.duth.gr/

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Τροποποίηση ανακοίνωσης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 ακ. έτος 2021-2022