Τμημα Επιστημης Φυσικης Αγωγης και Αθλητισμου (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 2) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 3) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 4) Μηχανικών Περιβάλλοντος 5) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 6) Αγροτικής Ανάπτυξης 7)...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού β΄ κύκλος και 2) Ελληνικής Φιλολογίας β΄ κύκλος θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/8/2023 στον τραπεζικό τους...

Απογραφικά Εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Αγροτικής Ανάπτυξης 2) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 3)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 4) Ελληνικής Φιλολογίας 5) Ιστορίας και Εθνολογίας 6) Πολιτικών Μηχανικών 7) ΗΜΜΥ 8) Μηχανικών Περιβάλλοντος 9) Μηχανικών Παραγωγής και...

Απογραφικά εξόδου

Ανακοίνωση: Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2) Πολιτικής Επιστήμης και 3) Ελληνικής Φιλολογίας που ολοκληρώνουν σήμερα 30/06/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι την...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023) 2) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023) και 3) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης α΄ κύκλος (20/2/2023-28/3/2023)...

Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων 1) Πολιτικής Επιστήμης 2) Επιστήμης Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού 3) Ελληνικής Φιλολογίας και 4) Ιστορίας & Εθνολογίας που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση σήμερα 2/5/2023, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι...

Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 2) Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών που ξεκίνησαν 13/2/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Παρασκευή...