Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές των Τμημάτων: 1) Ελληνικής Φιλολογίας2) Ιστορίας και Εθνολογίας3) Κοινωνικής Εργασίας4) Κοινωνικής Πολιτικής5) Πολιτικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου έως την Κυριακή 5/6/2022 κάνοντας είσοδο στο: https://praktiki.rescom.duth.gr/Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων απαιτείται προκειμένου να προχωρήσουν οι αποδεσμεύσεις των πληρωμών

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες που ξεκίνησαν σήμερα πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Τρίτη 5 Απριλίου, κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία για τη συμμετοχή φοιτητριών/-ών στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 ακ. έτος 2021-2022