Κεντρικη Υπηρεσια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης – Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 καθορίζεται η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών.    Τα έκτακτα μέτρα...

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4829/2.11.2020 και ισχύει από σήμερα, ορίζεται ότι η Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές των ΑΕΙ διεξάγεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Αποστολή απογραφικών δελτίων εξόδου προς συμπλήρωση

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης : Σας ενημερώνουμε πως έχει γίνει η αποστολή των απογραφικών δελτίων εξόδου προς όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των τμημάτων που η πρακτική τους άσκηση λήγει στις...

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – (01/07/2020 – 31/08/2020)

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ [01/07/2020 - 31/08/2020]                Παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους :   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α....