Τμημα Κοινωνικης Εργασιας (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων εξόδου/Παράταση προθεσμίας έως Παρασκευή 8/6/2024 λόγω τεχνικού ζητήματος

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (01/04/2024 έως 31/05/2024) που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Τετάρτη 05/06/2024 κάνοντας είσοδο στο: https://praktiki.rescom.duth.gr/...

Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Κυρικακή 07/04/2024 κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/ Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση των...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ.

Σήμερα 20/12/2023, στην Κομοτηνή, έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 06/12/2023 έως 12/12/2023, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 71/20.12.2023...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Φοιτητών/τριών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ

Καταρτίστηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 06/12/2023 έως 12/12/2023. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του Γραφείου Πρακτικής Άσκησηςτου Τμήματος...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 70 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δίμηνο κύκλο κατά την χρονική περίοδο από...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην μη Κερδοσκοπική εταιρία “ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ”

Η μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ" ανακοινώνει την δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης -στο πλαίσιο των κοινωφελών προγραμμάτων της- φοιτητών/τριών των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η έδρα του...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Ιστορίας και Εθνολογίας α΄ κύκλος 2) Ελληνικής Φιλολογίας α΄ κύκλος 3) Κοινωνικής Εργασίας και 4) Κοινωνικής Πολιτικής θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/7/2023 στον τραπεζικό τους...

Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες Τμημάτων: 1) Κοινωνικής Εργασίας 2) Κοινωνικής Πολιτικής 3) Ιστορίας & Εθνολογίας και 4) Ελληνικής Φιλολογίας που ολοκλήρωσαν 31/5/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι τη Δευτέρα...

Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων 1) Κοινωνικής Εργασίας 2) Κοινωνικής Πολιτικής και 3) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Παρασκευή 07/04/2023 κάνοντας είσοδο...