Τμημα Πολιτικης Επιστημης (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αποδέσμευση πληρωμών

Αποδέσμευση πληρωμών: Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 30 Ιουνίου, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 13/9/2023 στον τραπεζικό τους...

Απογραφικά εξόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 2) Ελληνικής Φιλολογίας 3) Ιστορίας και Εθνολογίας 4) Πολιτικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν στις 31/07/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως το...

Απογραφικά εξόδου

Ανακοίνωση: Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2) Πολιτικής Επιστήμης και 3) Ελληνικής Φιλολογίας που ολοκληρώνουν σήμερα 30/06/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι την...

Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Ελληνικής Φιλολογίας 2) Πολιτικής Επιστήμης 3) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που ξεκίνησαν σήμερα 1/06/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Τρίτη 06/06/2023 κάνοντας...

Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων 1) Πολιτικής Επιστήμης 2) Επιστήμης Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού 3) Ελληνικής Φιλολογίας και 4) Ιστορίας & Εθνολογίας που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση σήμερα 2/5/2023, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι...