Τμημα Γλωσσας Φιλολογιας και Πολιτισμου Παρευξεινιων Χωρων (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγκριτική Απόφαση του Τμήματος Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ. για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024 αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Γιανα προβάλετε την απόφαση πατήστε εδώ. Για να προβάλετε χρήσιμες οδηγίες προς τους φορείς σχετικά με τη δήλωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Π.Σ. Εργάνη πατήστε...

Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εξόδου

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών α΄κύκλου (01.02.2024-31.03.2024), που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκησή τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως την Κυρικακή 07/04/2024 κάνοντας είσοδο στο...

Ενεργοποίηση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου

Οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (1/2/2024 έως 1/4/2024), που εκπονούν πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως αύριο Παρασκευή 8/03/2024 κάνοντας είσοδο στο:...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ

H Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 9/29-12-2023 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό των Οριστικών Αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης. Πατήστε εδώ για να...

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.

Καταρτίστηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας καιΠολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 11/12/2023 έως 15/12/2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 26 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι περίοδοι εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζονται σε δυο κύκλους, Α:...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων: 1. Αγροτικής Ανάπτυξης (1/7/23-31/8/23) 2. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (1/8/23-31/8/23) και (14/8/23-14/9/23) και 3. Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (1/7/23-31/8/23), θα λάβουν τα ποσά της...

Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 2) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 3) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 4) Μηχανικών Περιβάλλοντος 5) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 6) Αγροτικής Ανάπτυξης 7)...

Απογραφικά Εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1) Αγροτικής Ανάπτυξης 2) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 3)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 4) Ελληνικής Φιλολογίας 5) Ιστορίας και Εθνολογίας 6) Πολιτικών Μηχανικών 7) ΗΜΜΥ 8) Μηχανικών Περιβάλλοντος 9) Μηχανικών Παραγωγής και...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023) 2) Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών α΄ κύκλος (13/2/2023-13/4/2023) και 3) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης α΄ κύκλος (20/2/2023-28/3/2023)...