Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εξόδου

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει άμεσα να κάνουν είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/ και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου...