ΤΕΦΑΑ: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 για τις εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 2021-2022

νέα-πρόσκληση-για-υπόλοιπες-θέσεις-2021_2022-υπενθύμισηΛήψη