Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Επείγουσα Ανακοίνωση: Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τον Μάρτιο του 2020

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας_Επείγουσα Ανακοίνωση: Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τον Μάρτιο του 2020

Ημερομηνία:

 23/07/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

Ενημέρωση απο την Κα. Βόγλη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – (01/07/2020 – 31/08/2020)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

                                 

  ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ [01/07/2020 – 31/08/2020]

               Παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους :

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !