Ενημέρωση για τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης

Έχουν προωθηθεί στις γραμματείες των Τμημάτων Δασολογίας, ΗΜ&ΜΥ, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΦΑΑ και Κοινωνικής Πολιτικής, τα αντίγραφα των συμβάσεων πρακτικής άσκησης για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία των χειρόγραφων υπογραφών. Όσοι φοιτητές δεν έχουν στείλει ακόμη τις συμβάσεις τους, παρακαλούμε να τις αποστείλουν άμεσα καθώς δεν θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν τα ποσά της πρακτικής μετά το πέρας της.

Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για την χορήγηση 40 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Δείτε την προκήρυξη εδώ